Az én jeles mondatom

Az igazság szép dolog, jó dolog, de akinek hatalma van, az nem szorul rá.

Nem okos világ ez a mai. De hát iszen a tegnapi se volt okos. És bizonyára nem lesz az a holnaputáni sem. Ebben van valami vigasztaló.

Mert a hatalmaskodást csak egyszer kell megkóstolni, hogy rászokjék az ember: roppant jó íze van.

Csak a pénz halhatatlan.

Nálunk a buták és az okos emberek egyaránt akarnak szerepelni. Roppant konkurencia van.

A látszat a politikában valóság.

Hja, aminő mértékben gyengül az öregek esze, olyan mértékben erősödik a ragaszkodásuk a párthoz.

Mi is beszélünk a demokráciáról: mondjuk azt is, hogy hiszünk benne, hogy létezik – de nem látjuk.

A nép mindig azon a párton van, mely a legtávolabb van a kormánytól.

Ugy veszik ki magukat előttem a szónokok, mint éjféltájban a lámpaoltogatók. Minden beszéd után nagyobb sötétség támad egy fokkal.

Akadhatnak államférfiak, kik az országnak akarnak nyugalmat, és nem maguknak nyugdíjat.