Mikszáthról írták

V. Raisz Rózsa: Nem mind arany, ami fénylik

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című kedves, már az író életében tizenkilenc nyelvre lefordított regényében szól így az apa a fiához: ,,– Mondd meg, kis cselédem a diákoknak, hogy nem mind arany, ami fénylik, ezt eddig ők is tudják, de tedd még hozzá, hogy némelykor arany lehet az is ami nem fénylik.” (M. K. Összes Művei. VII. kötet, 51. l.)
A mondás, így a közmondás is, olyan igazságot, értékelő ítéletet fejez ki, amely általános érvényű. Mikszáth szeretett eljátszani a közmondásokkal, ezúttal is hozzáfűzött egy újabb mondást, (nem mind arany, ami fénylik, ez a közmondás, de némelykor arany lehet az is, ami nem fénylik ez az írói hozzátoldás), a kiegészítés ellentétben áll az eredeti közmondás értelmével, de nem megcáfolja, hanem kiegészíti, gazdagítja értelmét. Fogadjuk el tehát ezt is mondásnak, általános érvényűnek. S ha általános érvényű, akkor aktuális tartalmat is tulajdoníthatunk neki. Ma, az értékek elbizonytalanodásának, sőt az értékzavarnak korában érdemes elgondolkodnunk azon, mit is kell megbecsülnünk, mi az, amire érdemes törekedni életünk folyamán.
Gyarló emberek vagyunk, sokszor elkábít minket az anyagi érték, szinte betegesen vágyunk az anyagi javakra vagy a látványos karrierre. Az olyan életutat tartjuk sikeresnek, amely ilyen eredményeket hoz.
Természetesen az a cél, hogy mindnyájan emberhez méltó körülmények között éljünk, szabjunk azonban határt – sokszor kétes értéket hajszoló ¬vágyainknak, a fogyasztói társadalom, a divat meghatározta kívánságoknak, hiszen tudnunk kell: nem mind arany, ami fénylik.
De mi az, ami arany, bár talán nem fénylik olyan látványosan. Mennyi mindent tudnánk felsorolni e körben! A nemzet hagyományainak tiszteletét és őrzését, az igényességet – elsősorban saját teljesítményünkre nézve, a kialakult erkölcsi világképet, a tartalmas emberi kapcsolatokat, a divatos jelszavakkal szemben az ellenállás képességét: a tartást, ugyanakkor az újra való fogékonyságot – és még ezernyi érdemet.
Emeljük ki most a sok felsorolható közül az anyanyelv méltó ismeretét és használatát, ez ugyanis nemcsak nyelvi kérdés, hanem erkölcsi, pszichológiai és szociális is egyúttal.
Erkölcsi: legyen igaz és érvényes, amit mondunk. De az erkölcsiséghez az is hozzátartozik, hogy kinek hogyan mondjuk a tárgyi igazságot, hiszen a szó ölni is tud, ha nem megfelelő időben és szituációban használjuk. A nyelvi jel azért jel, mert megtestesíti tudatunkban a valóságdarabot, amit ábrázol vagy kifejez.
És itt jutunk el a pszichológiai tényezőhöz. Hogy érezheti magát az az ötvenes éveiben járó szakember, aki életének értelmét hivatása művelésében találta meg, s most úgy beszélnek állásának megszűnéséről embertársai, sokszor a média is: elküldték, menesztették, kidobták, sőt: kirúgták.
Emberi méltóságunkhoz hozzátartozik, hogy soha ne veszítsük el annyira önuralmunkat, hogy trágárul, durván beszéljünk. E tekintetben is próbáljunk meg művelt európai polgárként viselkedni, olyanként, aki nem hódol be az alantas, útszéli modor terjedő szokásának, hanem pontosan, árnyaltan, a megfelelő hatást keltve, udvariasan, de önérzetesen nyilatkozik meg.
Ez szociális szempont is: egy társadalom akkor működhet hatékonyan, s benne akkor érzi jól magát az egyén, ha az emberek kommunikatív kompetenciája is megfelelő. S nemcsak a közlésben, hanem a megértésben, a mindennapi és a művészi megnyilatkozásoknak árnyalataiban is pontos értelmezésében. Például abban, hogy egy kedvesen humoros megszólításra ne vágjon senki vissza ridegen, ezzel megfagyasztva maga körül a levegőt. Vagy ne gúnyoljunk ki egy nyelvjárásias megnyilatkozást, amely szabályszerű nyelvi forma a maga helyén, mint a köznyelvi, mert a nyelvjárási alak elítélésével esetleg egy életre gátlásossá tehetjük embertársunkat. De fogadja el a tapintatos, jóindulatú helyreigazítást az, aki bántóan, durván beszél embertársairól és vagy embertársai előtt.
A nyelvi kulturáltság az egyént is, a nemzetet is minősíti. Arany tehát, s még azt sem mondanám, hogy nem fénylik.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25