A Társaság könyvsorozata

Tizenkét Mikszáth-interjú, Horpács, 2010, 79 old.
Tartalom:
Két előszó (p.m.); Mikszáth Kálmán; A körkérdések (1909) ; Mikszáth Kálmánnál-Mikszáth legújabb művéről (1907); Látogatás Mikszáth Kálmánnál (1908); Látogatás Mikszáth Kálmánnál (1908); Mikszáth Kálmán: Hadi készülődések (1908); A jubiláns Mikszáth Kálmánnál (1909); Látogatás Mikszáth Kálmánnál (1910); Mikszáth Kálmán otthon (1910); Mikszáth-mint ember (1910); Mikszáthnál (1910); Látogatás Mikszáth Kálmánnál (1910); Mikszáth Kálmán a Délmagyarországról (1910), Mikszáth Kálmán otthon (1914).


Praznovszky Mihály: A hatodik, hetedik ember az országban. (Mikszáth-tanulmányok) Veszprém, 2006, 160 old.
Tartalom:
Tanulmányok: Mikszáth Kálmán tanárai; Mikszáth Kálmán, az újságíró; Mikszáth Kálmán és az Akadémia; Fürdőre kell menni!(Mikszáth kúrái); A szép Fenyvessy Feri – Mikszáth-hős a magyar parlamentben; Mikszáth és a víz; Mikszáth regénytöredéke: Az amerikai menyecske; A demokrácia legendája – Mikszáth Amerika-képe; Motívumok Mikszáth Kálmán 1848-as képéhez; Mikszáth két regénye (Tavaszi rügyek, Új Zrínyiász); Kultusz-képződés: Mikszáth Kálmán esete Rákóczi Ferenccel; Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva?; Mikszáth a végvárakban; Két kúria Horpácson; Egy hagyaték hányattatásai; Mikszáthné visszaemlékezései; Mikszáth Fehérváron; Mikszáth égi tréfája; Mikszáth mozija; A szerző Mikszáth bibliográfiája; Utólagos magyarázkodás


Csohány Kálmán: A magam módján, magamnak, Salgótarján, 2007. 105 old.
Tartalom:
„Nagyon igényes, keménykötésű füzetbe akkor írt, mikor teljesen egyedül volt. Életében én sem fogtam a kezembe. Ennyi idő után úgy érzem, hogy ezek az írások emberileg közelebb hozzák az érdeklődőket a lelkivilághoz, és azáltal a rajzaihoz.” (Csohány Kálmánné)


Pásztor Sándorné: Mikszáth és a „Görbeország”, Horpács, 2005. 40 old.
Tartalom:
Mikszáth Kálmán és a szülőföldről magával hozott világ; A palóc nép hit- és hiedelemvilága, hagyományai és szokásai A tót atyafiak és a jó palócok történeteiben; A novellákban megjelenő jelképiség; A novellák háromszintű világa; Mikszáth, a nagy palóc egyedisége, az író hatásának titkai; Jegyzetek; Praznovszky Mihály: Ajánlás

V. Raisz Rózsa: Aki megszelídítette a magyar mondatot. (Dolgozatok Mikszáth Kálmán stílusáról) Horpács, 2008. 75 old.
Tartalom:
Bevezető; Egy Mikszáth elbeszélés nyelvi világa (Plútó); A nevek szövegbe épülése egy kisregényben (A gavallérok); Szállóigék Mikszáth írói nyelvében; Népnyelv, nyelvjárás – és Mikszáth; Mikszáth írásainak ízeiről; Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; Nyelv, irodalmi szöveg és stílus(Szempontok egy Mikszáth-karcolat iskolai elemzéséhez, A római); Nem mind arany, ami fénylik; Mikszáth Kálmánra emlékezve; A tanulmányokban előforduló rövidítések feloldása; A szerzőnek Mikszáth stílusával kapcsolatos publikációi


Praznovszky Mihály: Madách vendéget vár, Horpács, 2006. 178 old.
Tartalom:
Madáchról-ma; Mítosz és kultusz: Madách vendéget vár; A Horpácsi Helikon; A siker súlya; Madách Imre országgyűlési beszédének fogadtatása a korabeli sajtóban; A Madách-kultusz első éve:1864; A magyar Shakespeare jubileee: Madách ünnep Csesztvén; Kortársakról, barátokról: Sonata Theresia (Ferenczy Teréz); A megtalált Bérczy Károly; Emlékirat Szontagh Pálról; Kutatókról: Madách leveleskönyve (Leblancné Kelemen Mária); Skócia szikláin (Iain MacLeod); Egy földönkívüli közöttünk (Kerényi ferenc); Kisebb szövegek: Madách versei; Az utolsó nógrádi nagyasszony; Madách homlokán túl; A látható Madách; A tizenhatodik szín; Egy fontos gyűjtemény; Madách vendégei; A Tragédia a színpadon; Két bál regénye; Madách sírjánál; Jegyzetek; Az írások első megjelenési helye; Ami a kötetből kimaradt


Mikszáth Kálmán: A lohinai fű, Horpács, 2003. 40 oldal
Tartalom:
A lohinai fű; Praznovszky Mihály: A lohinai fű és a mohorai fa


A Krúdyak Szécsénykovácsiban, Horpács, 2003. 36 old.
Tartalom:
Krúdy Gyula: Az álmok hőse (részlet); Krúdy Gyula: A Krúdy Kálmán bácsi viselt dolgai; Krúdy Gyula. Szent Péter esernyője alatt; Praznovszky Mihály: Egy fejezet a családtörténetből; Amit érdemes elolvasni; Utószó (Praznovszky Mihály)A kis formák mestere, 2011


Grecsó Krisztián: Mikszáth 21, 2012.Mikszáth társasága, 2013.

Comments are closed.