Történet

A Mikszáth Kálmán Társaság 1993-ban, az ünnepi könyvhéten jött létre, azóta folyamatosan működik. Az akkor még létező Mikszáth Kiadó vezetői találták ki, hogy egyfajta kiadói baráti körként létezzen egy ilyen közösség. 1993. november 4-én a hivatalos megalakuláskor azonban már bővült az képzelés és az alapszabályban már az egész Mikszáthi életmű védelmét, gazdagítását tűzték ki célul. Tagsága stabil, 350 fő körül mozog állandó jelleggel. Többsége Nógrád megyei, sokan vannak Budapestről, Romániából, Ausztriából, Svájcból, Hollandiából. A Társaság díszelnöke haláláig Sütő András író volt Marosvásárhelyről.

Mióta ez a Társaság működik, Nógrád megye másik nagy értéke, a Mikszáth hagyományőrzés felzárkózott a Madách kultusz mellé. Évente három nagy rendezvényük van. Január 16-án tartják éves közgyűlésüket, ahová mindig egy-egy jeles Mikszáth vendéget is meghívnak. Május 28-án Budapesten, Mikszáth sírjánál gyűlnek össze ahol emlékműsort adnak és koszorúznak, majd megnézik Budapest valamelyik Mikszáth emlékhelyét. Október 13-án pedig Horpácson találkoznak, amikor Kálmán napon emlékeznek az íróra.

Kiemelt feladatuk volt 1997-ben Mikszáth születésének 150. évfordulója megünneplése, amelyet hatalmas szervezéssel, az egész országra kiterjedően végeztek. Felejthetetlen program volt a Balassagyarmaton megtartott ünnep, amelyen Sinkovits Imre mondott Mikszáth prózát és Juhász Ferenc olvasta fel az erre az alkalomra írt Mikszáth-versprózáját.

A Kárpát-medence számos helyén állítottak emlékjeleket Mikszáthnak, ezzel is terjesztve az író hírét, nevét. Ezek: emléktábla Budapesten az Erzsébet szállóban, Gyopárosfürdőn, Tótkomlóson, Fogarason (Románia), Gleichenbergben (Ausztria), Rohicson (Szlovénia). Szoborállítás Horpácson. Mikszáth ülő bronz szobrát ifj. Szabó István készítette, ennek a költségét teljes egészben a Társaság tagjai adták össze.

További szoborállítást szerveztek és támogattak: Illyefalván (Erdély), Szklabonyán (Szlovákia), Horpácson (mellszobor).

Kezdeményezői illetve támogatói voltak az író feleségének, Mauks Ilonka szobrának is a felállításában Mohorán. (Készült egy másik Mauks Ilona szobor is Horpácsra.)

Mauks Ilonkának egyébként állandó kiállítást hoztak létre Mohorán és meghonosították a helyi Ilona napot, amelyet már ötödször rendeztek meg augusztusban.

Szervezik a Mikszáth nevét viselő iskolák együttműködését. Öt újabb iskola vette fel Mikszáth nevét. Ezek: Balassagyarmat KEVI Középiskola, Varbó (Szlovákia), Mátramindszent, Nógrádmegyer és Dejtár. Jelenleg kilenc iskola viseli Mikszáth nevét.

Fontos feladatuk a Mikszáth emlékhelyek felkeresése, de ezt mindig összekötik más nemzeti emlékhelyek meglátogatásával is. Ezeken a tanulmányutakon általában 80-120 ember vesz részt. Ilyenek voltak: Selmecbánya, Rimaszombat, Kassa, a történelmi Nógrád megye, Budapest, Szeged, az Alföld, Gleichenberg, Rohics, Zemplén, Révkomárom, stb.

Résztvevő minden jelentős magyar irodalmi évfordulós eseménynek. Ilyenek: Madách Imre, Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Krúdy Gyula, József Attila. Mindig ott vannak Csesztvén a Madách irodalmi napon, a megye más kulturális eseményein.

Megindították a társaság kiskönyvtárát, amelyből már hét kötet jelent meg.

Megalapították a Mikszáth-óra díjat, amelyet alkalmanként annak a magyar irodalomtudósnak adnak, akinek életművében középponti helyen szerepel Mikszáth Kálmán életművének kutatása, bemutatása. Eddig hatan kapták meg.

Szakmai segítséget adnak a Mikszáth múzeumok új kiállításainak elkészítéséhez, így pl. Horpácson, Mohorán s jelenleg Szklabonyán.

Jók a határon kívüli kapcsolataik is, mint Szklabonyával, az író szülőfalujával, Gleichenberggel, Mikszáth gyógyfürdőjével, a Pozsonyi Magyar Kultúra Múzeumával, Sepsiszentgyörgyön a Megyei Könyvtárral, a Palóc Társasággal Ipolyvarbón stb.

Rendszeresen szerepelnek a Mikszáthról szóló filmekben és rádióadásokban. Így pl. a Duna televízió sorozataiban vannak ott tagjaik, a rádióműsorokban pedig elsősorban Liptai Katalin és Filipinnyi Éva műsoraiban szerepelnek. De hasonlóan jó és hasznos a kapcsolatuk a megyei médiával is, azaz sok helyen és sokféleképpen tudják Nógrád megye értékeit népszerűsíteni.

A Mikszáth Társaság tevékenysége folyamatos és egyenletes színvonalú. Tagjai közösségi munkájára épül és átfogja Nógrád megye értékeinek az egészét. Hatása nemcsak az országra, de a Kárpát medencére is kiterjed.