Mikszáth élete röviden

Glatz Oszkár rajza

1847. január 16-án született Nógrád megyében, Szklabonyán. (Ma Sklabina, Szlovákia). Apja Mikszáth János, anyja Veres Mária. Elemi iskoláit a faluban végzi.
1857.
A rimaszombati ev. kisgimnázium tanulója lesz. Az önképzőkörben írja első prózáit, verseit.

Korabeli kép a szülői házról.

1863. A gimnázium utolsó két évére átiratkozik a selmecbányai ev. gimnáziumba. Ott is tagja az önképzőkörnek.
1866. Leérettségizik. Jogi tanulmányokat kezdene, de ennek sem Pesten, sem Győrben nincs nyoma. Egyre erősebb az írói elhivatottság benne.

1871. Balassagyarmaton van, nincs kedve tanulni. A helyi társaság kedvence. Megismerkedik Mauks Ilonkával. Egy ideg vármegyei hivatalnok.
1873. Szerkesztője lesz a Nógrádi lapok című újságnak. Nyáron romantikus körülmények között feleségül veszi Ilonkát, Pestre költöznek. Különböző lapokba ír, de a siker elkerüli.

A felújított szülői ház Szklabonyán.

1874. Megjelenik első könyve, az Elbeszélések című kötet
1876.Hűtlenség címén elválik feleségétől, valójában meg akarta kímélni őt a nélkülözéstől.
1878. Szegedre, a helyi újság a Szegedi napló szerkesztőségéhez kerül. Erőre kap, megjön írói önbizalma, sikeres lesz.

1881. megjelenik a Tót atyafiak és megindul a példátlanul gyors olvasói siker és világirodalmi karrier.
1882. Megjelenik A jó palócok, visszatér a fővárosba, a Pesti Hírlaphoz. Írásai ettől kezdve először mindig újságokban, folytatásokban jelennek meg.
1883. Január elsején újra elveszi Ilonkát s most már a gondtalan irodalmi, társadalmi élet várja őket.
1883. Már a Kisfaludy társaság tagja, később az Akadémia is tagjai közé választja
1887. Első ízben kormánypárti képviselő, az illyefalvi kerületben, ez Sepsiszentgyörgy mellett van Erdélyben.
1890. Meghal kisfia, Jánoska. Élete végéig nem heveri ki a tragédiát.
1892 Afogarasi kerület képviselője. Sorra jelennek meg regényei, kivétel nélkül mindegyik hatalmas irodalmi siker.
1895 Megjelenik a sokak szerint legjobb műve a Szent Péter esernyője
1900. Megjelennek a nagyregények: Különös Házasság, A Noszty fiú esete Tóth marival, Jókai Mór élete és kora valamint A fekete város
1904. Megveszi a horpácsi birtokot és az ideje nagy részét már szülőföldjén tölti.

A horpácsi birtok ma.

1910. Zajlanak a 40 éves írói működésé alkalmából szervezett ünnepségek. Szklabonyát elkeresztelik Mikszáthfalvának. Már sokat betegeskedik. Május 6-án van a nagy országos ünnep Budapesten. Egy egész ország hódolatát fogadja. Az ünneplés után elindul új, leendő képviselői kerületébe, Máramarosszigetre. Rosszul lesz, hazajön.
1910. május 28-án meghalt. Május 31-én temetik, az Akadémia előcsarnokában ravatalozzák fel és a Kerepesi úti temetőben lel végső nyugalmat.